Istandsættelse af malerier

Gentofte Malerikonservering har eget atelier, hvor der typisk foretages følgende behandlinger af malerier:

Rensning for overfladesnavs (støv, tobaksrøg/nikotin, sod, insektefterladenskaber osv.)
Rensning for fernis (gulnet, dekomponeret, vandskadet osv.)
Fastlægning og konsolidering af opskallende farvelag
Udbedring af revner, flænger og huller i maleriet
Udkitning af afskalninger og manglende farvelag
Retouchering af skader
Planering af buler og deformiteter
Fernisering
Opmærksomheden henledes på, at det er kundens eget ansvar at maleriet er forsikret, mens det befinder sig hos Gentofte Malerikonservering. Malerierne håndteres og opbevares efter alle ansvarlige forskrifter, men kunder bør sikre sig, at deres respektive forsikringer dækker ved brand, tyveri, hændeligt uheld og lign. Ovennævnte er standard for private konserveringsværksteder.